top of page

ångerrätt & returer

KÖPVILLKOR

BETALNING OCH LEVERANS

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att köpa produkter via vår webshop. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, väljer du själv vilket betalningsmedel som passar dig bäst. Leverans kommer att ske inom 1-3 dagar beroende på var i Sverige du bor och om postgången fungerar som den ska. Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen. När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

OAVHÄMTAD FÖRSÄNDELSE
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi debiterar dig då 500 kr för frakt och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

ÄNDRING AV BESTÄLLNING
Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har skickats från vår lager. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

AVBESTÄLLNING
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har levererats från vårt lager. Efter denna tidpunkt är du, som gjort beställningen skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. 

ÅNGERRÄTT
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om du brutit förpackningen/plomberingen på våra löshårsförpackningar. Detta på grund av att varan blir obrukbar för oss på grund av hygienskäl (rökning, pälsdjur, allergier)

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du ångrar köpet måste varan alltså återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss via mail newhair@live.se eller på vår telefon 0721-828558 så hjälper vi dig. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig.

REKLAMATIONER OCH ÅTERKÖP I VISSA FALL
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast genom att kontakta oss på New Hair via mail newhair@live.se eller telefon 0721-828558.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera produkten snarast efter att du mottagit den.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

RESERVATIONER/ANSVAR
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Ditt hår och dina fästen är mycket beroende av din egna skötsel av håret. Använder du de  produkter vi rekommenderar och följer våra skötselråd så bör du kunna återanvända samma hår flera gånger. Vi har kunder på våra salonger som återanvänt samma hår i över 1 år. Detta är dock inget vi kan garantera då det varierar väldigt mycket från kund till kund just på grund av skötsel. Även yttre faktorer som vattenkvalite, värme, kyla, styling, färgning osv kan påverka hållbarhetens längd.

New Hair Sweden AB frånsäger sig allt ansvar när det gäller själva isättningen av ditt löshår. Vi uppmanar till att man efter köpet av hår, låter en frisör eller en extensionstylist sätta i löshåret för bästa resultat och för att undvika slitage på det egna håret. Vid missnöje gällande isättning av löshåret vänd dig vänligast till den person som ufört arbetet.

FORCE MAJEURE
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

TVIST
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

PERSONUPPGIFTER

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

bottom of page